Sempozyumun 9. oturumunda bilgi paylaşımından veri sömürgeciliğine dijitalleşme biçimleri ele alındı
17.05.2023 10:41

Sempozyumun 9. oturumunda bilgi paylaşımından veri sömürgeciliğine dijitalleşme biçimleri ele alındı


Haber Üsküdar - Ayça Aracıçam

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Bilgi Paylaşımından Veri Sömürgeciliğine Dijitalleşmenin Halleri-II” başlıklı dokuzuncu oturumunu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özgen yönetti.

Oturumda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gültekin Akçay, “İnternet Yayıncılığında Dağıtım ve Erişim Sorunu: Coğrafi Engelleme”; Atılım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seçil Toros, “Hedeflenemeyen Reklamcılık: Programatik Reklamcılığa Güvenebilir Miyiz?”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Mehmet Yumrutaş, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Kamusal Sağlık İletişimi ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Örneği” ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Öğr. Gör. İlknur Şahin, “Geleneksel Medya Hikayeciliğinden Dijital Hikayeciliğe: Wattpad” başlıklı bildirilerini sundular.