Sempozyumun 51. oturumunda dijital çağda gençlik, medya ve siyaset konuları ele alındı
18.05.2023 13:42

Sempozyumun 51. oturumunda dijital çağda gençlik, medya ve siyaset konuları ele alındı


Haber Üsküdar - Hazal Göksun

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun “Dijital Çağda Gençlik, Medya ve Siyaset” başlıklı elli birinci oturumunu Anadolu Üniversitesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel yönetti.

Oturumda Samsun Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Tepe ve Zehra Nur Peltek, "Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Deneyimlerinin İncelenmesi"; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Özgür Erakkuş, "Dijital Çağda Gençlik ve Normlar Paradoksu”; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Tuğçe Çiğdem Boz ve Doç. Dr. Erol İlhan, "Türkiye’de Yayınlanan Savaş Temalı Dizilerin Ortaöğretim Öğrencilerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Trabzon İli Örneği"; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Dr. İpek Elif Atayman, "Dijital Yerliler Ve Dijital Göçmenlerin Siyasal Film İzleme Tercihleri Üzerine Bir Karşılaştırma"; Fırat Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ferda Başgün, “İnfografik Animasyonların Bilgi Aktarımında Kullanılması: Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Aşı Videoları Örneği” başlıklı bildirilerini sundular.