Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım’ın iki sergisi iki farklı şehirde ziyaretçileriyle buluştu
17.10.2023 14:00

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım’ın iki sergisi iki farklı şehirde ziyaretçileriyle buluştu


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dicle Yıldırım, Balıkesir ve İstanbul’da iki sergi gerçekleştirdi. İstanbul’da açılan sergi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi'nde 18 Ekim’e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

“Afiş tasarımlarının aktarım gücü yüksektir”

Gönen Belediyesi’ne ait kültür ve sanat merkezinin ev sahipliğinde 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen birinci kişisel sergi, sosyal ve kültürel içerikli afiş tasarımlarının yer aldığı eserlerle ziyaretçileriyle buluştu. 20 adet afiş çalışmasının bulunduğu sergi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nun Grafik Tasarım programı öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşti. Sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Çalışmalar, 2022-2023 self-promotion olarak adlandıran bireysel üretimleri içermektedir.  Afiş çalışmaları bazen bir kavramı görselleştirirken, bazen de bir slogan veya bir yazara adanan tasarımlar üzerinden şekillenmiştir. Çalışmalar, fotografik, tipografik, illüstratif ve 3D modelleme üretimlerini harmanlamıştır. Özellikle afiş gibi aktarma gücü yüksek ve proaktif bir edimi tetikleyen tasarım nüvelerinin ana akım sanat ve tasarım yaşantısının aktığı bir şehrin dışına taşıyarak toplumun farklı kesim ve katmanlarında görsel tasarımlar ile sorgulamaya davet eden bir sergi olduğunu söylemek daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

  

"Boşluk" ziyaretçilerini bekliyor

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım’ın ikinci kişisel sergisi “Boşluk”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde açıldı. Üsküdar Yerleşkesi'nde 11 Ekim tarihinde sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla açılan serginin ilhamını, yaşamın kalıcı ve geçici süreçlerindeki deneyimlerden aldığını ifade eden Dicle Yıldırım, “boşluk” kavramının, olumsuz çağrışımlardan çok sınırsızlık, dönüşüm, değişim, kalıcı ve geçici süreçlerdeki bireysel pratiklerin yaratılabileceği bir alana kapı açtığını söyledi. Yıldırım, “Boşluğu bir yaşam ve üretim alanı olarak kullanma üzerinden şekillenen çalışmalar, seri üretimler olarak sunulmuştur. Serginin bir kısmı süreçleri belgeleyen deneysel bir deneyimi sorgularken, bir kısmı bu sorgulardan çıkan somut verileri paylaşmış; tipografinin aktarım gücü, yaşam ve tasarım arasındaki dengeyi tarif etme, izleme, sergileme edimleri çerçevesinde tartışmaya açmaktadır. Özellikle zihin kalp ve ruh gibi bireyin psişesine seslenerek 'boşluk' kavramını yeniden düşündürmeyi amaçlamaktadır” dedi.“Boşluk” 18 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.