Sempozyumun 34. oturumunda dijital kültür, medya ve toplum konuları irdelendi
17.05.2023 14:39

Sempozyumun 34. oturumunda dijital kültür, medya ve toplum konuları irdelendi


Haber Üsküdar- Ayça Aracıçam

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim sempozyumunun "Dijital kültür, Medya ve Toplum" başlıklı 34. Oturumunu  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Yengin yönetti. 

Oturumda Ege Üniversitesi'nden Arş. Gör. Neslihan Özmelek Taş, "Dijital Kültür Bağlamında Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler Üzerine Bir Analiz"; İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sena Aydın, "Dijital Çağda Nostalji Pratikleri: Sosyal Medyada Şehir Nostaljisi Örneği"; Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Gülşah Çetin, "Bilgi Çağında Dijital Melezler, Yerliler ve Göçmenler", Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Dr. And Algül ve Büşra Aysel, "Türk Pastacı Şeflerinin Instagram Paylaşımlarının Analizi" başlıklı birer bildirilerini sundular.