Siirt Genç Gazeteciler Derneği Başkanı Yusuf Eren: Yerelde gazetecilik mesleğini devam ettirmek oldukça zordur
25.01.2023 10:52

Siirt Genç Gazeteciler Derneği Başkanı Yusuf Eren: Yerelde gazetecilik mesleğini devam ettirmek oldukça zordur


Haber Üsküdar – Erkan Çağlar

Üsküdar İletişim’de verilen Yerel Gazetecilik dersi kapsamında Siirt Genç Gazeteciler Derneği Başkanı Yusuf Eren ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine Siirt’te gazetecilik hakkında sorular yönelttik.

Kendinizi tanıtır mısınız, kaç doğumlusunuz? Hangi okul mezunusunuz, gazeteciliğe ne zaman, hangi medyada ve hangi görevle başladınız?

Merhaba, 1994 yılında Siirt’te doğdum. Lise öğrenimimi Siirt Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde yazılı basın muhabirliği bölümüyle tamamladım. Lise yıllarımda şehirde bulunan gazete, yerel televizyon ardından İhlas ve Doğan Haber Ajansı’nda çeşitli dönemlerde muhabir olarak çalıştım. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik lisans programından mezun oldum. Üniversite yıllarında da Vatan ve Milliyet gazetelerinde çalıştım. Şimdilerde ise Siirt’te dijital medya, belgeseller üzerine çalışmalarım devam ediyor. Öte yandan yerel ve bölgesel alanda faaliyet gösteren Ne Haber Ajansı’nda genel yayın yönetmenliği yapmaktayım.

Halen başkanlığını yaptığınız Genç Gazeteciler Derneği’nin tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu, şimdiye kadar neler yaptı? Amacı ne? Kaç üyeniz var? Son olarak da dernek olarak neler yapıyorsunuz?

Başkanlığını yaptığım Genç Gazeteciler Derneği 1 yılı aşkın zamandır kentte ve bölgede gazetecilik mesleğini sürdürmek isteyen gençlerden oluşuyor. Şimdiye kadar sektörde kendine yer edinememiş birçok gazeteci ve adayına çeşitli eğitimler ve iş fırsatları oluşturuldu. Bölgede bulunan gazetecilerin ve mesleğe yeni atılan genç gazetecilerin birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetler yürütmesi, eğitimler alması amaçlanmaktadır. Üye sayısı ise 37 kişiden oluşmaktadır.

Dernek başkanlığını yaptığınız şehrinizde gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç basılı gazete var, kaç bağımsız haber sitesi var? Şehrinizdeki gazeteciliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şehrin gerek coğrafi konumu gerek küçük olması nedeniyle gazetecilik faaliyetleri maalesef kısıtlı imkânlarla ve sansürle yapılmakta. Bunun önüne geçebilmek adına gazetecilik meslek etik ilkelerini meslektaşlara öğretmeyi ilke edinmekteyiz. Siirt’te günlük olarak yayın yapan 2 gazete, 3 haber sitesi ve ulusal temsilcileri var. Şehirde gazeteciliğin ise rekabet edilebilir hale gelmesi gerektiğine inanıyorum.

Şehrinizdeki medya kuruluşlarının temel sorunları nelerdir? Bu sorunları çözmek için neler yapılmalıdır? Cemiyet olarak bu konuda çalışmalarınız var mı?

En temel sorunların başında sürdürülebilirlik gelmektedir. Yerelde gazetecilik mesleğini devam ettirmek oldukça zordur bu nedenle birçoğu kuruluşundan kısa süre sonra mesleği bırakmak zorunda kalmaktadır. Devam edenlerin büyük çoğunluğu ise kentteki kurum ve kuruluşlara bağımlı çalışmaktadır. Daha özgür ve çoğulcu bir medya zemini oluşturularak, ekonomik şartlar iyileştirilerek gazeteciliğin gelişimine katkı sağlamak gerekmektedir. Derneğimiz ise bu konuda mesleğe yeni başlayacak gazeteciler için çeşitli eğitim programları düzenlemeye, finansal sürdürülebilirlik çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Şehrinizdeki medyanın olumlu yönleri nelerdir? Halk gazetecilere nasıl bakıyor? Takdir ediyor mu?

Şehirde gazeteciliğe bakış açısı gayet olumlu. Değerli bir meslek olarak görülmekte ve ilgiyle takip edilmektedir. Sansüre maruz kalanlar dışında gazeteciler takdir edilmekte ve toplumda ciddi bir sempati duyulmaktadır.

Basın Kanunu ile gazeteciliği ilgilendiren bazı kanunlarda son yapılan değişiklikler hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yasa değişikliklerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında değerlendirme yapabilir misiniz?

Olumlu yönü, toplumda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilebilir fakat doğru kullanılması oldukça önemlidir. Öte yandan kitlelerde ve gazetecilerde otosansüre yol açtığı ve düşünce özgürlüğüne zarar verdiği kanaatindeyim.

Yerel medya yaygın/ulusal medyaya göre daha mı özgür yoksa daha mı kısıtlı?

Ulusal medyaya göre daha kısıtlı. Gerek teknolojik imkânlar ve çalışma şartları gerekse ekonomik olarak zor icra edilen bir meslek olması gazetecileri yerelde oldukça yıpratmaktadır. Zaman zaman yapılan haberler nedeniyle muhabirler muhataplarınca bulunarak tehdit edilmektedir. Bu nedenle medya oldukça kısıtlıdır.