Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada: Yerel medya şehrimiz için de bir arşiv niteliğindedir
24.12.2022 16:52

Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada: Yerel medya şehrimiz için de bir arşiv niteliğindedir


Haber Üsküdar – Pelin Gökçe Yıldız

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından verilen Yerel Gazetecilik dersi kapsamında Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada ile konuştuk.

Kendinizi tanıtır mısınız, kaç doğumlusunuz? Hangi okul mezunusunuz, gazeteciliğe ne zaman, hangi medyada ve hangi görevle başladınız?

Adım ve soyadım, Hikmet Kurada. 01.01.1950 Sinop doğumluyum. Eskiden Mekteb-i İdadi Okulu binası olan ve şimdi ise Öğretmenevi olarak hizmet veren Sinop Lisesi Fen Bölümü 1969 mezunuyum. Mezun olduktan sonra Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Ancak; aynı yıl kardeşim de Kuleli Askerî Lisesi sınavlarını kazanınca, kısa yoldan hayata atılmak ve aileme ekonomik destek sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde açılmış olan memuriyet sınavını kazanarak memuriyete başladım. Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Sinop Yayınevi’nin kuruluşunu gerçekleştirerek, Yayınevi Müdürü olarak göreve devam ettim. 1974 yılı Şubat ayından itibaren bu görevimle birlikte TRT Sinop muhabiri olarak basın hayatına başladım ve uzun yıllar gazetecilikte de başarılı çalışmalarımı sürdürdüm. Bu arada; Sinop Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak da Valilik oluru ile görevlendirildim ve Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’nın asayiş bültenlerinden, Sinop’taki basın mensubu arkadaşlar için basın bültenleri hazırlayarak, güvenilir ve doğru haberciliğin de öncülüğünü yapmış oldum. Bunların yanı sıra; Sinop’ta 100.1 frekansından yayın yapan Barış FM Radyosu’nun haber müdürlüğünü yaparken, yerel gazetelere de çeşitli makaleler ve şiirler göndererek toplumun aydınlanmasına yardımcı olmak amacıyla sürekli olarak çalıştım. Sinop’ta 23 yıl yayımlandıktan sonra ekonomik zorluklar nedeniyle kapanan yerel Bizim Karadeniz gazetesine ve Samsun’da yayımlanmakta olan Haber gazetesinde çeşitli konularda birçok makalem yayımlandı. Halen, Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.

Halen başkanlığını yaptığınız Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu, şimdiye kadar neler yaptı? Amacı ne? Kaç üyeniz var? Son olarak da Cemiyet olarak neler yapıyorsunuz?

Halen başkanlığını yaptığım Sinop Gazeteciler Cemiyeti’ni, Atatürk’ün doğumunun 100. Yılında çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak amacıyla 25.02.1981 tarihinde 7 basın mensubu dostlarımız ile birlikte, Sıkıyönetim döneminde Sinop Garnizon Komutanlığı’na vermiş olduğumuz dilekçe ile kurduk. Daha sonra Türkiye genelindeki gazeteciler cemiyetlerinin katılımıyla kurulan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) da kurucu üyesi olduk. Amacımız; etik kurallara uygun olarak çalışan, eleştirilerini bile çamur at izi kalsın mantığıyla değil de belli bir sorumluluk bilinci içerisinde ve seviyeli bir şekilde yapan dürüst gazetecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik çıkar ve menfaatlerini korumak ve gerektiğinde hukuksal yönden haklarını aramalarına yardımcı olmaktır. Halen 29 üyemiz var ve Sinop Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne kayıtlı bulunmaktayız. Cemiyet olarak, üyesi bulunduğumuz Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu üyelerinin sık sık çeşitli illerde düzenledikleri Başkanlar Konseyi toplantılarına katılarak, Anadolu basınının ve basın mensuplarının karşılaştıkları sorunları dile getiriyoruz. Toplantı sonunda bir heyet tarafından hazırlanan Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgelerini ilgili kişi ve kurumlara yaptığımız ziyaretlerde kendilerine sunuyoruz ve çözüm yollarının bulunması konusunda talepte bulunuyoruz.

Cemiyet Başkanlığını yaptığınız şehrinizde gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç basılı gazete var, kaç bağımsız haber sitesi var? Şehrinizdeki gazeteciliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sinop’ta yerel basın çok güç şartlar altında yayın hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Sinop’un 23 yıllık amiral gazetesi olan Bizim Karadeniz gazetesi ekonomik zorluklar nedeniyle yayın hayatına son vermiştir. Halen günlük olarak Sinop’ta; Vitrin Haber, Haber 57, Flash Haber ve Pusula gazeteleri olmak üzere 4 gazete yayımlanmaktadır ve bu gazeteler de büyük bir ekonomik sıkıntı içerisindedir. Daha önceki yıllarda gazeteler resmi ilanlardan aldıkları ilan bedelleriyle yayın hayatlarını rahat bir şekilde sürdürürken, son zamanlarda resmi ilanların azalması nedeniyle ilan bedelleri de çok azalmış ve sıkıntı içerisine düşmüşlerdir. Bu gazetelerin internet sitelerinin yanı sıra özel internet sitesi olan basın mensupları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; Halksesi.com, Ajans Sinop’tur. Ayrıca; Sinop’un bazı ilçelerinde de haftalık olarak yerel gazeteler ve internet haber siteleri de bulunmaktadır.

Şehrinizdeki medya kuruluşlarının temel sorunları nelerdir? Bu sorunları çözmek için neler yapılmalıdır? Cemiyet olarak bu konuda çalışmalarınız var mı?

Şehrimizdeki medya kuruluşlarının temel sorunlarının en önemlisi ekonomik sorunlardır. Çünkü; gelirleri az, giderleri ise gelirlerinden daha fazladır. Gelirleri sadece resmi ilan ücretlerinden oluşmaktadır. Son yıllarda resmi ilan ücretlerinde büyük bir düşüş görülmektedir. Giderlerde ise başta baskı malzemeleri olmak üzere personel ücretleri, vergi ve sigorta ücretleri, kira, elektrik vs. gibi harcamalar her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sorunların çözümü için diğer bazı özel kişi ve kuruluşlara olduğu gibi Anadolu basınına da ekonomik yönden çeşitli destekler sağlanarak sübvanse edilmelidir. Cemiyet olarak katıldığımız Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantılarında bu konular dile getirilmekte ve hazırlanan Sonuç Bildirgeleri dosyalar halinde ilgili ve yetkili kişilere sunulmaktadır.

Şehrinizdeki medyanın olumlu yönleri nelerdir? Halk gazetecilere nasıl bakıyor? Takdir ediyor mu?

Şehrimizdeki medyanın olumlu yönleri, toplumun çeşitli konularda doğru olarak aydınlatılarak sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca; şehrimiz için de bir arşiv niteliğindedir.

Basın Kanunu ile gazeteciliği ilgilendiren bazı kanunlarda son yapılan değişiklikler hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yasa değişikliklerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında değerlendirme yapabilir misiniz?

Çok tartışılan, “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 13 Ekim 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı. Kamuoyunda, “Sansür Yasası” olarak bilinen düzenleme, 18 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiş oldu. CHP aynı gün, yasanın en çok tartışılan 29. Maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunu düzenleyen madde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmesiyle teklifin en çok tartışılan düzenlemesi olmuştu. Muhalefet ise seçim öncesinde bu yasanın, muhalefeti susturmayı amaçlayan bir sansür düzenlemesi olduğunu belirterek tepki göstermişti. Nitekim; basın ve yayın organlarından edindiğimiz bilgiye göre sansür yasası işlemeye başladı ve ilk dava da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılıyor.

Yerel medya yaygın/ulusal medyaya göre daha mı özgür yoksa daha mı kısıtlı?

Yerel medyanın, yaygın/ulusal medyaya göre daha özgür olduğunu söyleyemem, ama daha kısıtlı olduğunu söyleyebilirim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?

Son olarak eklemek istediğim hususlar özetle şöyle: İletişim fakültelerinde okuyan ve gelecekte her biri, birer Hasan Tahsin’ler olacak olan siz değerli öğrencilerimize ve sizleri Atatürk’ün aydınlık yolunda yetiştiren kıymetli öğretim görevlileri hocalarınıza sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle birlikte Sinop’tan en içten selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin ana kuralları olan yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra dördüncü kuvvet olarak bilinen basın hayatınıza başladığınızda, basın – ahlak ve etik kuralları çerçevesinde toplumu doğru yönde bilgilendiren ve aydınlatan dürüst ve saygın gazeteciler olacağınıza yürekten inancım sonsuzdur. Değerli öğretmenlerinize ve sizlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle.