Türkiye’nin Latin Amerika’da sahip olduğu yumuşak gücün en önemli kaynağı Türk dizileri
05.11.2019 11:09

Türkiye’nin Latin Amerika’da sahip olduğu yumuşak gücün en önemli kaynağı Türk dizileri


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin araştırma alanlarındaki çalışmalarını birbirleriyle paylaması amacıyla düzenlenen fakülte seminerlerinden ilki gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Güney C Blok 202 No’lu derslikte “Latin Amerika’da Türk Dizileri” başlıklı akademik çalışmasını sunan Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, Türk televizyon dizilerinin Latin Amerika’da gösterdiği başarının güncel durumunu ve olası geleceğini aktardı.

Yeni eğitim yılının ilk akademik sunuşunu yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, “Bir Uluslararası Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Kültür ve Yaratıcı Endüstri Ürünleri: Latin Amerika Pazarında Türk Dizileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi için yapmış olduğu araştırmayı katılımcılarla paylaştı. Türk televizyon dizilerinin Latin Amerika’da sahip olduğu güncel başarıları vurgulayan Aslan, gelecekte neler olabileceği üzerine öngörülerini aktardı.

"Türk dizileri kültür aktarımında önemli role sahip"

Çalışmaya karar verme sürecinden bahsederek sunumuna başlayan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, “2014 yılında Türk dizilerinin Şili’de yarattığı başarıya dair gördüğüm gazete haberi sonrasında bu konunun Türkiye’nin yumuşak gücüne kısa, orta, uzun vadeli etkilerini araştırmak üzere Türk dizilerinin yayımlandığı ilk Latin Amerika ülkesi olan Şili’ye gittim. Şili’de ilk Türk dizisi 2014 yılında yayımlanıyor ve büyük bir başarı gösteriyor. Sonrasında da ülkede devamlı Türk dizisi izleniyor. Bazı yıllarda Şili televizyon izleyicisi gün içerisinde saatlerce Türkçe içeriğe maruz kalıyor. Bunun da hem Türkiye için hem de Türk kültürü için derin bir etki yarattığına kuşku yoktur” dedi.

Çok sayıda ülkeden veri toplandı

Türk dizilerinin etkisini ölçümlemek adına Şili’de bir araştırma yaptığını söyleyen Pınar Aslan, “Araştırma süresi içerisinde Arjantin, Peru, Uruguay gibi komşu ülkelere de giderek veri topladım. Televizyon izleyicileriyle birlikte araştırma şirketleri, akademisyenler, büyükelçilikler gibi farklı gruplardan insanlarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdim. Bu görüşmeler sonucunda elde ettiğim veriler oldukça dikkat çekiciydi” ifadelerini kullandı. 

“Türk televizyon dizilerinin dünya çapında gösterdiği başarının sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır”

Çalışmasında Türk dizilerinin başarısını ortaya koyan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan bu başarının sürdürebilirliğinin önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Yaptığım görüşmeler sonucunda Türkiye’nin Latin Amerika’da sahip olduğu yumuşak gücün en büyük belki de tek kaynağının Türk televizyon dizileri olduğunu gözlemledim ve bu gücün sürdürülebilir kılınması adına Türkiye tarafından araştırma temelli planlı uygulamalar gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna vardım. Türk dizilerinin İspanyolca konuşan toplumlarda yarattığı derin etkinin ekonomik, kültürel ve sosyolojik boyutları yalnızca Latin Amerika bağlamında değil, Amerika hatta Avrupa bağlamında da düşünülmelidir. Bu açıdan bakıldığında Türk televizyon dizilerinin dünya çapında gösterdiği başarının Türkiye’ye getireceği olumlu sonuçların sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır."