Araştırma, Y kuşağının dijital oyun bağımlılığının riskli düzeyde olduğunu gösteriyor
26.06.2020 22:47

Araştırma, Y kuşağının dijital oyun bağımlılığının riskli düzeyde olduğunu gösteriyor


Haber Üsküdar

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fatma Hilal Akkaya, Y kuşağının dijital oyun bağımlılık düzeyinin riskli grupta yer aldığını ortaya koyan tezini başarıyla savundu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal’ın danışmanlığında tez çalışmasını tamamlayan Fatma Hilal Akkaya, "Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi” başlıklı tezinde, 1980-2000 yılları arasında doğan Y kuşağına mensup 279 erkek ve 218 kadından oluşan 497 katılımcının dijital oyun bağımlılığı düzeylerini irdeledi.

Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, Doç.Dr. Gül Esra Atalay ile Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Prof.Dr. Levent Deniz’in jüri olarak görev yaptığı çevrim içi toplantıda başarılı bulundu.

En çok taktik/strateji oyunları tercih ediliyor

Katılımcıların birden çok seçenek işaretleyebildikleri araştırma bulgularına göre, ankete katılanların yüzde 44.3’ü taktik strateji oyunlarını, yüzde 42.9’u saga oyunlarını, yüzde 41,9’u aksiyon macera oyunlarını tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Katılımcıların yüzde 36.2’si zeka/bulmaca oyunlarını, yüzde 34’ü spor oyunlarını, yüzde 28’i kumar oyunlarını oynadıklarını belirtiyorlar. En az tercih edilen oyunlar ise yüzde 27.4 ile simülasyon oyunları ve yüzde 21.9 ile rol yapma oyunları.

Y kuşağı dijital oyun bağımlılığı açısından riskli grupta yer alıyor

Araştırmada kullanılan dijital oyun bağımlığı ölçeği sonuçlarına göre Y kuşağı 49.3 ortalama puanla riskli grupta yer alıyor. Araştırmaya katılanların en yüksek oranda katılıyorum dedikleri ifadeler şu şekilde sıralanıyor: Mutsuz olduğum zamanlarda dijital oyun oynamak beni rahatlatır (5 üzerinden 3,76); Bilgisayar, telefon, tablet ve konsol gibi dijital oyun araçlarından uzak kalmayı istemem (3,54); Gün içerisinde birden bire/aniden dijital oyun oynamayı istediğim zamanlar olur (3,20); Dijital oyunun olmadığı bir hayat bana sıkıcı gelir (3,11); Bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik araçları gördüğümde aklıma gelen ilk şey dijital oyun oynamak olur (2,84); Dijital oyunlar hayatımın olmazsa olmaz bir parçasıdır (2,68); Her defasında daha uzun süre dijital oyun oynamak isterim (2,66).

Araştırmaya katılanların en az düzeyde onayladıkları ifadeler ise şöyle sıralanıyor: Dijital oyun oynamadığım zaman iştahım kaçar (1,39); İstediğim zaman dijital oyun oynayamazsam sinirlenirim/öfkelenirim (1,73); Dijital oyun oynamak için derslerimi aksattığım zamanlar olur (1,85); Dijital oyun oynamadığım zaman kendimi huzursuz hissederim (1,87); Okula gitmek yerine dijital oyun oynamayı tercih ederim (1,89).

Erkeklerin dijital oyun bağımlılığı düzeyleri daha yüksek

Araştırma bulgularına göre, erkeklerin genel dijital oyun bağımlılığı kadınlardan daha yüksek. Ayrıca, Aşırı Odaklanma ve Erteleme, Yoksunluk ve Arayış, Duygu Değişimi ve Dalma alt ölçeklerinde de erkeklerin ortalama puanları kadınlardan daha fazla bulundu. Erkeklerin dijital oyunlara olan ilgilerinin daha fazla olduğu, oyun oynamakla çok meşgul oldukları, oyun oynamayı daha çok sıkıntılardan uzaklaşmak için tercih ettikleri ve oyun oynama sürelerini giderek arttırdıkları görülmektedir.

Lise mezunları, dijital oyun bağımlılığı düzeyi en yüksek grup

Araştırma bulguları eğitim düzeyleri açısından da incelendi. Buna göre, lise mezunlarının ortalama dijital oyun bağımlılık puanı 55,98 ile ilk sırada. Lisans mezunları ise 44,29 ile bağımlılık puanı en düşük grubu oluşturuyor.

Oyun oynama süreleri arttıkça bağımlılık puanları da yükseliyor

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların günlük dijital oyun oynama süreleri arttıkça Aşırı Odaklanma ve Erteleme, Yoksunluk ve Arayış, Duygu Değişimi ve Dalma, Dijital Oyun Bağımlılığı düzeyleri de artıyor. Böylece, sürekli dijital oyun oynayanlar dijital oyunlara daha bağımlı hale geliyorlar.