Güney Koreli öğrencilerde sosyal medya bağımlılığı Türk öğrencilere göre daha fazla
12.05.2020 11:34

Güney Koreli öğrencilerde sosyal medya bağımlılığı Türk öğrencilere göre daha fazla


Haber Üsküdar

Türkiye ve Güney Kore'de yapılan araştırma sonuçlarına göre Güney Koreli öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı Türkiyeli öğrencilere göre daha yüksek düzeyde bulundu. 

Koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde sosyal medyada geçirilen süredeki artış dikkat çekiyor. Evde geçirilen zamanın artması ve aile yakınları ile belirli mesafede kalınması gerekliliği sosyal medya üzerinden aile iletişimini arttırdı. Sosyal medya kullanım dozunun ayarlanamaması tehlike sinyali verirken, ailelerinden duygusal destek almak için gençlerin sosyal medya kullanımlarını arttırdığı ortaya çıktı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ile Güney Kore Chung-Ang University The Graduate School of Advanced Imaging Science Multimedya Bölümü'nden Dr. Man-Ki Moon, İstanbul ve Seul'deki 270 üniversite öğrencisi ile yürüttükleri araştırmada öğrencilere sosyal medya bağımlılığı ölçeği uygulandı. İki üniversitede yapılan araştırmada ülkelere göre sosyal medya bağımlılığının farklılaştığı ortaya çıktı. 

Güney Koreli öğrenciler daha bağımlı çıktı

Ülke karşılaştırması yapılan araştırmada Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı Türkiye’dekilere göre daha yüksek düzeyde bulundu. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı az seviyede bulunurken, Güney Kore’deki öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı orta seviyeye yakın bulundu.

Alt boyutlara göre yapılan analizlerde Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldıkları ortaya çıktı. Bu bulgulara göre, Güney Koreli öğrencilerin yalnızlıklarını sosyal medya ile giderdikleri ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için sosyal medyayı kullandıklarında onlara iyi geldiği sonucuna ulaşıldı. 

Tekrarlama boyutunda Türkiyeli üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düşük düzeyde bulunurken, Güney Koreli öğrencilerde orta seviyede bulundu. Araştırma bulguları, Güney Koreli öğrencilerin sosyal medya kullanım miktarını azaltmak isteyip başaramadıklarını, artan dozda kullanıma devam ettikleri gösteriyor. Bu durum Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin günlük sosyal medya kullanım miktarlarının Türkiye’deki öğrencilerden daha fazla olduğu sonucunu ortaya koydu.

Çatışma boyutunda da Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin puanı yüksek bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal bu konuda şunları söyledi: "Sosyal medya bağımlılığı ölçeğindeki çatışma puanının yüksek olması, öğrencilerin sosyal medya kullanımları yüzünden işlerini, ders proje /ödevlerini ihmal ettikleri, üretkenliklerinin azaldığı, başladıkları işleri zamanında bitiremedikleri, çevrelerindeki kişilerle çatışma halinde oldukları ve pek çok olumsuz sonuç yaşadıkları anlamına geliyor."

Sosyal medya kullanım süresi bağımlılığı etkiliyor

Araştırmada günlük sosyal medya kullanım süresinin sosyal medya bağımlılığını etkilediği de ortaya kondu. Araştırmaya katılan Türkiyeli üniversite öğrencilerinin yüzde 20’si “devamlı çevrim içi” olduklarını belirtirken, sosyal medyayı kullanmadıkları zamanlarda da çevrim içi bulundukları ve bu durumun orta seviyede meşguliyet bağımlılığı yarattığı ortaya çıktı. Dr. Tutgun Ünal bu bulguyu şöyle yorumladı: "Bu bulguya göre sosyal medya kullanmadıkları zamanlarda sosyal medyada bulunma düşüncelerinin zihinlerini meşgul ettiği, sosyal medyada ne olup bittiğini devamlı düşündükleri söylenebilir. Söz konusu sorunlar günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullanan öğrencilerde de bulunmuştur."

Güney Koreli üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının günlük kullanım süresine göre farklılaşmadığı bulgulandı. Güney Koreli öğrencilerin yarısından fazlası günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullanıyor.

Araştırma sonucunda, Türkiyeli üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya az düzeyde bağımlı olduğu bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal, "Bu sonuç şu an için çok tehlikeli bir bağımlılık sorununu ortaya koymamaktadır. Güney Koreli üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının ise orta seviyeye yakın bulunması çok yüksek düzeyde bir tehlikeyi ortaya koymamakla birlikte Türkiyeli öğrencilere göre daha fazla risk altında olduklarını gösteriyor" dedi.  

Türkiyeli öğrencilerin yüzde 86'sı sosyal medyadan aileleriyle iletişim kuruyor

Araştırmada sosyal medya üzerinden aileleriyle iletişim kurup kurmadıkları sorulduğunda, Türkiyeli üniversite öğrencilerinin yüzde 86.3’ünün aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleştikleri, bu oranın Güney Koreli öğrencilerde yüzde 64.2 olduğu ortaya ortaya çıktı. Sosyal medya bağımlılığı açısından yapılan incelemede, aileleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Türkiyeli üniversite öğrencilerinde meşguliyet ve duygu durum düzenleme boyutlarında anlamlı farklılaşma bulundu. Aileleriyle sosyal medya üzerinden haberleşen gençlerin sosyal medya kullanım sürelerinin de fazla olduğu ve sosyal medyaya zihinsel meşguliyetlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Diğer yandan Türkiyeli üniversite öğrenci grubunda sosyal medya üzerinden ailelerinden duygusal destek alan yüzde 86.3 oranında genç olduğu ortaya çıktı.  Güney Kore’de ise aileyle sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya göre zihinsel meşguliyet veya duygusal destek alma bağlamında sosyal medya bağımlılığının farklılaşmadığı görüldü.