Erzincan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Oktay Kılınç: Yerel medya kendi ayakları üstünde durmakta zorlanıyor
22.09.2023 12:57

Erzincan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Oktay Kılınç: Yerel medya kendi ayakları üstünde durmakta zorlanıyor


Haber Üsküdar-Kubilay GÜL

Kendinizi tanıtır mısınız, hangi okul mezunusunuz, gazeteciliğe ne zaman, hangi medyada ve hangi görevle başladınız?

Oktay Kılınç, 1977 doğumluyum. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) / Kamu Yönetimi (Lisans) mezunuyum. Gazeteciliğe 1995 yılında Erzincan’da yayın yapan Dost RTV AŞ’de başladım. Daha sonra Can Tv24 televizyonunda devam ettim. Muhabirlik görevinde başladım, daha sonra haber spikerliği ve program yapımcılığı ile devam ettim. Sürekli Basın Kartı sahibiyim.

Halen başkanlığını yaptığınız Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu, kaç üyeniz var, Cemiyet olarak neler yapıyorsunuz?

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanıyım. EGC'yi 2010 yılında ilimizde görev yapan gazeteci meslektaşlarımla bir araya gelerek kurduk. An itibarı ile 67 üyesi bulunmaktadır.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin amaçları şu şekildedir:

1. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

2. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

3. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

4. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

5. Erzincan'da gazetecilik mesleğini ve gazetecileri temsil etmek. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

6. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

7. Üyelerinin ve medya çalışanlarının orta ve yüksek öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.

8. Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, kurulu bir federasyona üye olmak.

9. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

10. Mesleğin, ilin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlayabilir, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

11. İlgili yerlerden izin alınarak Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.

12. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.

13. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.

14. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.

15. Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.

16. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkmak.

Cemiyet Başkanlığını yaptığınız şehrinizde gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç gazete var, kaç haber sitesi var? Şehrinizdeki gazeteciliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erzincan'da 2 televizyon, 8 gazete ve 10 civarında haber sitesi bulunmaktadır.

Yerel medyanın temel sorunları nelerdir? Bu sorunları çözmek için neler yapılmalıdır? Cemiyet olarak bu sorunları çözmek için neler öneriyorsunuz?

Yerel medyanın temel sorunları arasında girdi maliyetlerinin çok yüksek olması gelmektedir. Televizyonların ve gazetelerin teknolojiyi yakından takip etmesi gerekmektedir. Ama bunların maliyetleri çok yüksek olduğu için sıkıntı çekmektedirler. Televizyonların tek gelir kaynağı reklam olduğu için yerel kanallarda bu çark dönmemektedir. Personel maliyetlerini de bunlara ilave edebiliriz. Yerel medya kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanmaktadır. Karasal yayın yapan TV’ler uyduya çıkmak isteseler de kiraları ödeyemedikleri için borç yükü ile birlikte uydudan geri çekilmek zorunda kalmaktadırlar. Bu sorunların çözümü medya temsilcileri ve ilgili kamu kurum yetkililerinin bir araya gelerek sunulan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesidir.

Yerel medya neden önemli?

Yerel medya, kendi bölgesinde yaşanan gelişmeleri takip ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir, yerel medyanın ayakta kalması çok önemlidir. Şehirlerimizde çok önemli işler yapılmakta olup bunlar her zaman yaygın medyada yer almamaktadır. Ama yerel medya yaşanan bütün olay ve gelişmeleri, yapılan bütün çalışmaları ve yanlışları kamuoyu ile paylaşarak yaşananlar hakkında vatandaşları bilgilendirmektedir.

Gazetecilik yapmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz?

Ben 28 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapmaktayım. Çok önemli ve bir o kadar da sorumluluğu ağır bir görev, genç arkadaşlarımın bu mesleği yapmalarını tavsiye ederim. Ben çok severek yapıyorum bu mesleği. Gazeteciliği sevmezseniz bu mesleği hakkıyla yapamazsınız. Ülke ve şehir gündemini, gelişen olayları çok iyi takip edip analizleri doğru yapmak zorundasınız. Aksi takdirde vatandaşları yanlış bilgilendirmiş olursunuz. Yani sözün özü, gazeteci, doğruyu araştırmalı, bilgileri teyit edip doğrulatmadan haber yapmamalı. Şayet vatandaş size inanıp güvenmez ise yaptığınız haberlerin pek bir kıymeti olmuyor. Çok önemli bir meslektir gazetecilik, birilerini koruma kollama aracı olmamalıdır. Her daim doğruları aktarmakla mükelleftir.