Sempozyumun 53. oturumunda dijital reklamcılık ve pazarlama konuları ele alındı
18.05.2023 13:43

Sempozyumun 53. oturumunda dijital reklamcılık ve pazarlama konuları ele alındı


Haber Üsküdar – Sefa Mert Kahraman

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10.Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumunun "Dijital Reklamcılık ve Pazarlama" başlıklı elli üçüncü oturumunu Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Öztürk yönetti.

Oturumda Gricreative’den Gaye Özdamar, "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Dijital Sigortacılık Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Reklam Uygulamalarına Yönelik Bir Analiz"; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Özgür Erakkuş, "Dijital Çağda Gençlik ve Normlar Paradoksu"; Ege Üniversitesi’nden Aslı Sabancı, "Kara Cuma İndirimlerine Yönelik Instagram İçeriklerinin İncelenmesi: Trendyol Örnek Olay Analizi"; İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Özge Özkök Şişman, "Yeni Medya Reklamlarında Marka-Kullanıcı Etkileşimi ve Sanal Marka Toplulukları Üzerine Bir İnceleme"; Beykoz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Merva Kelekçi Olgun ve Dr. Öğr. Üyesi İrem Ayan Danacılar, "Yapay Zekânın Marka Algısı ve Tasarımı Üzerine Etkisi" başlıklı bildirilerini sundular.