Üsküdar Üniversitesi bilim ihraç etmeyi hedefliyor
18.04.2019 01:34

Üsküdar Üniversitesi bilim ihraç etmeyi hedefliyor


Haber Üsküdar -  Merve Eren

Üsküdar Üniversitesi’nde 2012 yılında Türkiye’deki ilk Nöropsikofarmokoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) kuruldu. Bu araştırma merkezinde beyin hastalıklarına yönelik araştırmalar ve hayvan deneyleri ile hastalıklara tedavi yolları bulunmaya çalışılıyor.

Türkiye’deki ilk, dünyada ise Pensilvanya ve Cambridge üniversitelerinden sonra üçüncü araştırma merkezi olan Nöropsikofarmakolji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Üsküdar Üniversitesi tarafından 2012 yılında kuruldu. Bu merkezde beyin hastalıkları arasında olan şizofreni tanısı ve tedavisi için yapılan çalışmalar dikkat çekici. Araştırma merkezinde yapılan çalışmaları daha detaylı öğrenmek için 2014 yılından beri NPFUAM’ın sorumlu yöneticisi olan, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik mezunu Burcu Çevreli ile görüşme yaptık.

Burcu Çevreli, "Nöropsikofarmakoloji, nörobilimin beyin sinir sistemi ile ilişkili hastalıkların tedavisi için yeni ve daha etkin ilaçların geliştirilmesine yönelik tüm araştırma faaliyetlerini kapsayan önemli ve dinamik bir alanıdır. Bilimsel alanda gelişmiş birçok ülkede nöropsikofarmakoloji araştırmaları yapılmaktadır” dedi.  Çevreli, nöropsikofarmakolojinin psikiyatri, farmakoloji, nöroloji ve psikoloji başta olmak üzere biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve biyofizik gibi birçok başka bağımsız disiplinle iş birliği yapmakta olduğunu belirtti.

“Şizofreni ve Alzheimer gibi ciddi beyin hastalıklarının tedavisi çalışmalarına hala devam etmekteyiz”

Burcu Çevreli NPFUAM’ın amaçlarından birinin de bilimsel araştırmalar ile yeni buluşlar yapmak olduğunu ve önemli beyin hastalıklarından olan şizofreni, Parkinson, otizm, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisi ve tanısı üzerine çözüm üretmek ve bunu teknolojiye dönüştürmek olduğunu söyledi. Çevreli, şizofreni ve Alzheimer gibi ciddi beyin hastalıklarının tedavisi çalışmalarına hala devam etmekte olduklarına değindi.

“Agmatin oranı artık kanda ölçülebiliyor”

Agmatinin şizofreni hastalarının kanlarında yüksek olduğunun Üsküdar Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıkmış olduğunu söyleyen Burcu Çevreli, “Agmatinin kanda yüksek olması şizofreni tanısını ortaya koyan bir durum. Laboratuvarda deney hayvanlarında da bu durum gözlendi ve doz aralığı yüksek olan deney hayvanlarında şizofreni benzeri etkiler oluştu” dedi. Yapılan laboratuvar deneylerinde sıçan ve farelerin kullanıldığını belirten Çevreli, “Uluslararası etik ve akreditasyon kurallarına bağlı kalarak deneylerimizi gerçekleştiriyoruz” diye de ekledi.

“Öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedefliyoruz”

Burcu Çevreli, “Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerimizde bilimsel araştırma tutkusu uyandırmak; istekli ve yetenekli öğrencilerin laboratuvarlarda çalışmasını veya süren projelere katılımlarını sağlamak istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim verdiğimiz öğrencilere bilimi sevdirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dışarıya bilim ihraç etmek hedeflerimiz arasında. Bu yüzden bilimi sevmek ve sevdirmek bilim insanı yetiştirmek için önemli bir etken” dedi.