Sezaryen sonrası normal doğum mümkün
10.05.2019 13:06

Sezaryen sonrası normal doğum mümkün


Haber Üsküdar - Zeynep Cevahir Yeni

Avrupa ülkelerinde uzun bir süredir uygulanan, Türkiye’de ise son zamanlarda ismini duyuran sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD), ilk doğumlarında belli sebeplerden dolayı ya da kendi istekleri doğrultusunda sezaryen olmuş annelerin ikinci doğumlarını normal doğum olarak gerçekleştirmesine olanak sunan bir yöntem olarak biliniyor.

Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) yurtdışında yoğun olarak uygulanmasına rağmen Türkiye’de son birkaç senedir belirli hastaneler ve doktorlar tarafından uygulanıyor. Korkulacak bir süreç olmamasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Biz de konunun uzmanından bilgi almak adına Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü hocalarından Dr. Öğretim Üyesi Özen Esra KARAMAN ile görüştük, sorularımızı sorduk.

SSVD için gerekli koşullar nelerdir?

Sezaryen sonrası normal vajinal doğum mümkün olmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’da bunu desteklemekte. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Doğum Eylemi Rehberi’nde SSVD olma koşulları özetle şu şekilde yer alıyor:

*Sezaryenin alt segment transvers insizyonla yapılmış olması,

*Uterusta sezaryen dışında başka ameliyat ya da anormallik olmaması,

*Pelvik darlık olmaması,

*Fetüsün 4000 gramın altında olması,

*Gebenin tüm eylem boyunca bir doktor tarafından izlenebilmesi ve gerektiğinde acil sezaryen yapılabilme koşullarının bulunması,

*24 saat fetal monitorizasyonun gerçekleşeceği koşulların bulunması,

*Acil bir durum için gereken anestezi ekibi ve ameliyathane koşullarının bulunması,

*Acil bir durum halinde kan nakline olanak sağlayan koşulların bulunması.

Peki SSVD için ne kadar süre beklenmelidir?

Sezaryen ve normal vajinal doğum arasındaki sürenin en az iki yıl olması öneriliyor. Bu süre sonunda yukarıda bahsedilen durumlardan biri olmadığı takdirde SSVD’nin gerçekleşmesi mümkün hale geliyor.

SSVD için karar süreci nasıl işliyor?

Annenin SSVD için uygun olup olmadığı konusu ve gerekli olan süre dışında, kaç çocuk doğurmayı planladığı önemli bir faktör. Bununla beraber daha önce rahim yırtılması yaşayıp yaşamadığı ya da myom ameliyatı geçirmiş olması, Plasenta anomalisi ya da iri bebek varlığı gibi durumlar da risk-yarar açısından değerlendirilmesi gereken faktörler arasında yer alıyor. Sonrasında ise gerekli açıklamalar yapılarak kişiye bilgilendirilmiş onay formu imzalatılıyor ve karar veriliyor.

Peki SSVD başarısını azaltan faktörler nelerdir?

*Daha önce hiç vajinal doğum yapılmamış olması,

*Miad aşımı yani doğumun 41. haftada hala başlamamış olması,

* 40 yıl üzeri anne yaşı,

*BMI (Beden Kitle İndeksi) 30’un üzerinde olması,

*Önceki sezaryenin, doğumun ilerlememesi, genital kanalın uygun olmaması ya da açılma olmaması gibi sebeple yapılmış olması durumlarında SSVD başarısı azalabilmektedir..