Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel: Yerel medya o şehrin bir gelişmişlik kıstasıdır
30.01.2023 20:13

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel: Yerel medya o şehrin bir gelişmişlik kıstasıdır


Haber Üsküdar – Ecem Özdemir

Üsküdar İletişim’de verilen Yerel Gazetecilik dersi kapsamında Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ile bir röportaj yaptık. Tuncel, Burdur’da gazeteciliği anlattı.

Kendinizi tanıtır mısınız, kaç doğumlusunuz? Hangi okul mezunusunuz, gazeteciliğe ne zaman, hangi medyada ve hangi görevle başladınız

Ben Kürşat Tuncel. Burdur Gazeteciler Cemiyeti başkanı ve Yeni Gün gazetesi sahibiyim. 14.06.1975 tarihinde Burdur’da doğdum. İşletme, muhasebe eğitimi mezunuyum. Burdur'da günlük olarak yayımlanan, bu yıl 69. yayın senesi içerisinde olan Yeni Gün gazetesinde, tam 30 yıldır aktif bir şekilde çalışıyorum. Rahmetli babamın sahibi olduğu bu gazetede 30 senedir, 1992'den beri, 18 yaşından bu yana çalışıyorum. Gazetedeki bütün evrelerin, aşamaların tecrübesinden geçtim. Muhabirlik, sayfa sekreterliği, editörlük, yazı işleri müdürlüğü ve gazete sahipliği gibi tecrübelerim oldu.

Halen başkanlığını yaptığınız Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldu, şimdiye kadar neler yaptı? Amacı ne? Kaç üyeniz var? Son olarak da Cemiyet olarak neler yapıyorsunuz?

Burdur Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Burdur ilindeki basın mensuplarını, basın camiasını temsil eden bir medya kuruluşudur. 24 Temmuz 1989 tarihinde 7 meslek büyüğümüzün kurduğu Burdur Gazeteciler Cemiyeti, 33 yılı aşan bir geçmişe, birikime sahiptir. 80 üyeye sahip olan BGC bünyesinde 40 üyemizin resmi basın kartı bulunmaktadır. Burdur'daki basın sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların (yerel gazeteler, tv, radyo, ajanslar, kurum basın danışmanları ve internet haber siteleri) ‘örgütlü gücü’ olan BGC, meslektaşlarımızın bir araya geldiği, birlikte hareket ettiği bir meslek kuruluşudur. Basın dünyasının mesleki sorunlarını çözmek, Burdur'da gazetecilerin sesi olmak BGC'nin temel misyonudur. Bugüne kadar Burdur ilinde gazetecilik mesleği ile uğraşan kimselerin sorunlarına çare arayışı içinde olan BGC bugün de değişen medya düzeninde Burdur'da basının da var olması için çaba göstermektedir.

Cemiyet Başkanlığını yaptığınız şehrinizde gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç basılı gazete var, kaç bağımsız haber sitesi var? Şehrinizdeki gazeteciliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burdur'da toplam 7 adet yerel gazete bulunmaktadır. Bu gazetelerin 3'ü il merkezinde, diğer 3'ü Bucak ilçesinde günlük olarak yayın hayatını sürdürürken, Gölhisar ilçesinde de 2 gazete haftalık olarak yayımlanmaktadır. Bucak ilçe merkezli bir TV kanalı, şehir merkezinde 1 radyo ve 1 derginin yanı sıra 15'i bulan internet haber sitesi bulunmaktadır. Burdur'da yazılı basın 70 yıllık geçmişiyle zengin bir birikime sahiptir. Burdur ilinin nüfusuna kıyasla, ekonomik faaliyetler içinde basın bir hayli ileridedir.

Şehrinizdeki medya kuruluşlarının temel sorunları nelerdir? Bu sorunları çözmek için neler yapılmalıdır? Cemiyet olarak bu konuda çalışmalarınız var mı?

Burdur'da da basın kuruluşlarının en büyük sorunu tüm Türkiye'deki basın kuruluşlarında olduğu gibi ‘ekonomik’ sorunlardır. Gelirler her geçen gün azalmakta, giderler ise artmaya devam etmektedir. 2018 Ağustos ayındaki kur krizinden bu yana, beş senelik süreçte Burdur'da yerel basın, gazeteler derin bir buhranın, kısır döngünün içindedir. Mali sorunların yanı sıra teknolojik dönüşümler, dijital gelişmeler Burdur'da da medya sektörünü zorlamaya devam etmektedir. Bu sorunların aşılması noktasında Cemiyet olarak meslektaşlarımızın yeni medya düzenine entegre olmaları noktasında yoğunlaşıyoruz. Meslek içi eğitimler, dijital yayıncılığa uyum öncelikli çalışmalarımız var.

Şehrinizdeki medyanın olumlu yönleri nelerdir? Halk gazetecilere nasıl bakıyor? Takdir ediyor mu?

Yerel medya, elbette o şehrin bir gelişmişlik kıstası, göstergesidir. Burdur'da da basın, başta yerel gazeteler kentin hafızası, arşivi, yaşayan belleğidir. Bir ‘eğitim kenti’ olan Burdur'da halkın medyaya bakışı son derece olumludur. İnsanların tüm Türkiye genelinde olduğu gibi; son zamanlarda internet üzerinden haber alma eğilimleri artmıştır.

Basın Kanunu ile gazeteciliği ilgilendiren bazı kanunlarda son yapılan değişiklikler hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yasa değişikliklerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında değerlendirme yapabilir misiniz?

Yeni basın yasasını meslektaşlarımız Burdur'da da endişeyle karşılamakta! Elbette; teknolojik gelişmeler, dijital yayıncılığı kaçınılmaz kılsa da, getirilen şartların bir hayli ağır ve zor olduğu kanaatindeyiz. Zaten ekonomik anlamda çok zorda olan yerel basına, yeni basın yasası daha da zor koşulları dayatmaktadır. Gazetelerin dijitale evrilmesi, hele Burdur gibi küçük illerde daha da zamana yayılmalı, geçiş sürecinde daha kolaylıklar sağlanmalıydı.

Yerel medya yaygın/ulusal medyaya göre daha mı özgür yoksa daha mı kısıtlı?

Hiç şüphesiz Anadolu'da yerel medya daha özgür. Tüm imkânsızlıklara, ekonomik zorluklara rağmen Anadolu basını ‘çok sesli’ yapısıyla daha hürdür. Holding gazeteciliği, çıkar, havuz, yandaş gazetecilik türleri yerel basında bu işi gerçekten yapanlar tarafından kabul görmez.